Michael Bílek

 • CEO, Vedoucí výroby, Česko - Rakouské
  filmové produkce MaF Movies
  (mafmovies.com)

   

 • Kameraman, Česká televize, ČT-Sport
   

 • Kameraman Videostudio POLAS
  (www.polas.cz)

  Kameraman, Externí dodavatel,

 • Alfedus, spol. s r.o.
  (www.alfedus.cz)

 • Hlavní kameraman celovečerního dokumentárního filmu
  Překážky jsou jen v hlavě (2020)
  Produkce MaF Movies,
  sub-production  TRISTEP, Nadace ČEZ a METROSTAV

   

 • Hlavní kameraman dílů dokumentárního seriálu
  Česká Fotbalová Mašina - FAČR120 (2021)

  Produkce Alfedus ve spolupráci s
  Fotbalovou asociací České republiky

 

Jmenuji se Michael Bílek. Jsem vedoucí výroby Česko - Rakouské filmové produkce MaF Movies, kameraman České Televize a licencovaný UAV / Dron pilot.

 

Již devět let se věnuji filmové a audiovizuální tvorbě na profesionální komerční úrovni, po absolvování filmové školy. Převážně operuji v oblasti kamery, postprodukce, produkce, fotografie, živého vysílání, PR a leteckých prací.

​Kompletně jsem realizoval a realizuji projekty pro firmy a organizace jako jsou:

 

Česká Televize, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České Republiky, Fotbalová asociace České republiky, RegioJet, Eset, i jakožto hlavní kameraman celovečerního dokumentárního filmu Překážky jsou jen v hlavě (TRISTEP-Metrostav-Nadace CEZ) nebo hlavní kameraman seriálu Česká Fotbalová Mašina (FAČR120, produkce Alfedus ve spolupráci s FAČR) a mnoho dalších jako vedoucí výroby a hlavní kameraman Česko - Rakouské filmové produkce MAF Movies.

Specializuji se na tvorbu dokumentárních celovečerních filmů, reklamních televizních spotů, zpravodajství, produktové a firemní kampaně, živé přenosy na více kamer, rozhlasové spoty, virtualní prohlídky,  nebo přepočet a digitalizaci AVD materiálu a DCP masteringu pro celostátní veřejné projekce.

Potřebujete-li kreativní autorskou profesi, případně zprostředkovat kompletní dílo na profesionální úrovni, včetně produkční části, postprodukce a jeho publikaci nebo komplexní PR kampaň, neváhejte se ozvat.

Více naleznete v sekci "Kontakt".

Těším se na společnou spolupráci.

S úctou

 

Michael Bílek

  "Kterou ze svých fotografií mám nejraději? Tu, kterou udělám zítra!"

Imogen Cunningham

 

My name is Michael Bílek. I'm CEO of Czech - Austria Movie production MaF Movies, cinematographer and camera operator in Czech National Television and licenced UAv / Drone pilot.


I have been in film industry and audiovisual production on a professional commercial level for nine years. Mainly in cinematography, editing, post-production, production, further photography, live broadcast, PR and aerial cinematography.

 

I have completely done and produced as DOP projects for companies and organizations such as:

Czech National television - ČT, Health Insurance Company of the Ministry of the Interior of the Czech Republic (211.cz), Football Association of the Czech Republic, RegioJet, Eset RegioJet, Eset, Janssen Tv, as well as the main cameraman (DoP) of the feature documentary " Překážky jsou jen v hlavě" (Obstacles are only in my head) (TRISTEP-Metrostav-CEZ Foundation) or DOP of TV series  Česká Fotbalová Mašina (FAČR120, production Alfedus with Czech Fotbal Association / FAČR)and many more as production manager and DOP of Czech - Austria feature movie production MAF Movies .


My specialization is production of feature documentaries, commercials, news, product and corporate campaigns, live broadcasts on multiple cameras, radio spots, virtual tours, or transcode and digitization of AV material and DCP mastering for nationwide public projections.If you need a creative profession, or mediate a complete work on a professional level, including the production part, post-production and its publication or a comprehensive PR campaign, do not hesitate to contact us.

You can find more in the "Contact" section.

I look forward to working together.

With respect, regards

Michael Bílek

 

 

 

 

 

Business contact:                     produkce@bilekmichael.cz

 

 

 

 

 

IMG_20210222_100718.jpg
tristep_maraton_2020_2048px-1077.jpg
email.seznam.cz.jpg
Edited Image 2017-01-07 22-14-28
Edited Image 2017-01-07 22-14-28
FB_IMG_16173588676543051.jpg
IMG_20181109_074944.jpg
IMG_20210219_164858-01.jpeg
IMG_20210304_115109(1).jpg
Edited Image 2017-01-07 22-14-28
Edited Image 2017-01-07 22-14-28